Drugi obiekt pozasłoneczny oficjalnie potwierdzony. Nadano mu nazwę

Przypuszczenia zostały oficjalnie potwierdzone. Odkryta przez Gennadiy’ego Borisova kometa jest obiektem pochodzącym spoza naszego układu. Drugiego…

From:: WP.pl Tech

      

Posted in Wiadomości.