Wisła. Most pontonowy w Warszawie ma pomóc w naprawie awarii kolektora ściekowego

Warszawa cały czas zmaga się ze skutkami awarii rury i ściekami spływającymi do Wisły. Nieczystości mają popłynąć do oczyszczalni „Czajka” rurą…

From:: WP.pl Tech

      

Posted in Wiadomości.