W kosmosie powstaje gigant. Rozrasta się tysiąc razy szybciej od Drogi Mlecznej

Korzystając z największego na świecie radiointerferometru Atacama Large Milimiter/submillimeter Array (ALMA) zaobserwowali nową galaktykę. Nie…

From:: WP.pl Tech

      

Posted in Wiadomości.